Tuinmeubelspecialist sinds 1991
Laagste prijsgarantie
Levering binnen 5 dagen
Direct afhalen mogelijk
Vanaf €50,- gratis thuisbezorgd!
Achteraf of in termijnen betalen

Privacy

Privacyverklaring

Wij respecteren jouw privacy en verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:       Gerrits Tuinmeubelen B.V.
Website:              https://www.gerritstuinmeubelen.nlInschrijfnummer: KvK: 82230013
BTW-nummer:     NL862385581B01

Wij zijn ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als jij onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Gerrits Tuinmeubelen. Je dient je ervan bewust te zijn dat Gerrits tuinmeubelen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren.

Gerrits tuinmeubelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Gerrits Tuinmeubelen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres


3. Afhandeling bestelling

Wanneer jij bij Gerrits Tuinmeubelen een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling van de bestelling gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Wij maken gebruik van MultiSafepay als betaalprovider, voor informatie over regels en voorwaarden kijk je op https://www.multisafepay.com/nl_nl/ 

4. Contactformulier en nieuwsbrief 

Wij bieden op onze webshop jou de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Indien jij aangeeft een nieuwsbrief te willen ontvangen ontvang je altijd een bevestigingsmail. Pas als je in deze mail op de bevestigingslink klikt, ben je daadwerkelijk ingeschreven. Wij zullen jou nooit nieuwsbrieven sturen of andere reclame uitingen wanneer jij de inschrijving niet volledig hebt doorlopen.

5. WebwinkelKeur review 
Na een online aankoop ontvang je via de e-mail een verzoek om een review in te vullen. Door jouw mening te delen kunnen wij onze service verbeteren. Samen vormen we zo een betrouwbaar en goed beeld van Gerrits Tuinmeubelen. De reviews verzamelen we via het platform van WebwinkelKeur. Als je en review achterlaat ben je verplicht je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur plubiceert je naam en woonplaats tevens op de onze webshop. WebwinkelKeur kan contact met je opnemen om een toelichting te geven op je review. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

6. Publicatie

Bij het gebruik van onze webshop kunnen gegevens worden gepubliceerd en zo zichtbaar zijn voor iedereen op internet. Je kiest zelf welke informatie je wilt delen bij het stellen van een vraag of een reactie op een bericht. Hierdoor is het mogelijk om te achterhalen wie je bent, doordat je bijvoorbeeld jouw voor-en achternaam hebt gedeeld of achtergelaten. Op verzoek kunnen wij altijd jouw gegevens anonimiseren. Je bent tevens altijd in de gelegenheid om geheel anoniem te blijven. 

7. Verstrekking aan derden 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen doorgeven aan derden, vanwege de hieronder genoemde redenen:

 • met leveranciers, voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
 • als diensten van derde partijen worden gebruikt binnen de reikwijdte van de afspraken die met jou zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld bezorgdiensten, is Gerrits Tuinmeubelen gerechtigd om jouw persoonsgegevens aan de vernoemde derde partij door te geven, voor zover als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij jij partij bent, of het bedrijf dat jij vertegenwoordigt partij is;
 • als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derde, van strafbare feiten of misbruik, kunnen wij jouw persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Om of toezichthouders. 
 • als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken.

Gerrits Tuinmeubelen maakt ook gebruik van diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’, zoals bijvoorbeeld hosting-dienstverleners en online marketing dienstverleners. Met deze dienstverleners is Gerrits Tuinmeubelen verplicht een verwerkersovereenkomst te sluiten waarin is opgenomen dat zij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met instructies en onder controle van Gerrits Tuinmeubelen. Hierbij zijn de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw gegevens betrouwbaar en veilig worden verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden in principe niet buiten de Europese Economische Ruimte gebracht. Mocht dit echter incidenteel wel gebeuren, dan zal Gerrits Tuinmeubelen maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de internationale doorgifte van persoonsgegevens voldoet aan toepasselijk recht.

8. Cookies

Gerrits Tuinmeubelen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Gerrits Tuinmeubelen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Meer informatie over cookies kun je vinden onder het kopje ‘’Cookiebeleid’’.

9. Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

10. Bewaartermijn 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist , zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

11. Beveiliging

Gerrits Tuinmeubelen heeft beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Dit doen wij middels het gebruik van een SSL certificaat.

12. Wijzigingen privacyverklaring 

Gerrits Tuinmeubelen behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen. 

13. Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als jij dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen jou hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Jij hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan Gerrits Tuinmeubelen in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van. Als jij bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

14. Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan helpen wij jou natuurlijk graag. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt dan contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

15. Contact

Heb je nog vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Laatste wijziging privacyverklaring: 04-10-2022